Reducerile pentru reuşită în baza rezultatelor obţinute la olimpiade:

Reducerile vor fi acordate conform performanţelor la următoarele discipline de studii : Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Ecologie, Informatică, Limba turcă, Limba engleză, Limba rusă, Limba română, Arta plastică, Muzică, Sport, Istorie, Geografie, Şah .

  1. a) Reducerile vor fi acordate doar din taxa pentru studii
  2. b) Reducerile pentru performanţele anului curent vor fi valabile doar pentru anul următor de studiu
  3. c) Dacă elevul a obţinut performanţe la câteva discipline, i se va acorda onorariu doar pentru cel mai înalt rezultat
  4. d) În suma de reducere nu se include şi taxa pentru cămin, alimentație, transport, uniforma şcolară ş.a.
  5. e) Elevul, ce beneficiază de reduceri pentru succesele la olimpiade, nu poate pretinde la alte reduceri ( pentru reuşită, pentru instruirea mai multor copii din aceeaşi familie ş.a.)

 

    Reducerile şi premiile pentru reuşită (în baza mediei anuale)             

                                                                         

  1. Reducerea e valabilă doar pentru un an de învăţământ, luându-se în considerare şi nota medie anuală.
  2. În licee reducerea se acordă la 15% din numărul de elevi din clasele paralele, care sunt promovaţi. În gimnaziu reducerea se acordă  primilor cinci  elevi pentru performanţe.
  3. Reducerea pentru rezultatele deosebite la finele anului se acordă pentru anul următor  de studiu ( se reduce din taxă pentru anul următor).
  4. Elevul care merită mai multe reduceri,  reieşind din performanţele sale, va beneficia doar de una, cea mai superioară. Alte reduceri nu îi vor fi acordate. De exemplu: elevul, cărui i-a fost acordată reducere pentru media anuală, nu va primi reduceri pentru succesul la olimpiade.