Privind Concluzia Infectării a Elevilor și Angajaților

Administrația Liceului Teoretic Orizont din Sectorul Ciocana, anunță că conform concluziei din raportul Centrului de Sănătate Publică, focarul a fost cauzat de infecția adenovirală.

Toți angajații cantinei fără excepție au fost investigați în laboratorul Centrului Municipal de Sănătate Publică până la începerea anului școlar, cu confirmări negative de purtători ai cărorva agenți patogeni.

Comunicăm că, în cadrului Instituției în permanență se prelucrează cu dezinfectant toate suprafețele din clasele de studii, cantină și alte încăperi. Cerințele igienice sunt strict monitorizate și respectate de elevii și personalul Liceului.

Dezinfectarea generală a blocului alimentar a fost efectuată la data de 13.09.2019, în cazul depistării unui focar așa după cum se procedează conform normelor sanitaro – igienice.

Angajații depistați ca purtători de Staphylococcus nazofariangian, la moment trec investigația cu antiobioticograma pentru determinarea sensibilității la antibiotice și vor fi sanați. Toți angajații cantinei sunt echipați conform normelor sanitaro – igienice: măști, mănuși, etc.

Totodată, reieșind din sfaturile medicilor, Adminisitrația Liceului va înăspri condițiile privind selectarea agenților economici ce distribuie produsele alimentare Instituției în special fructele și legumele crude, (după cum bacteriile coliforme cel mai des provin din apele uzate, incorect epurate, aceasta poate constitui sursă de contaminare microbiană și pentru unele produse alimentare în cazul utilizarii la irigarea culturilor vegetale (dintre care unele pot fi consumate crude).

Cât privește instructajul igienic al angajaților cantinei, parcurg această instruire odată la 2 ani. Astfel, la solicitarea Liceului din luna august 2019 privind instruirea igienică a personalului pentru următorii 2 ani,  organele de resort au stabilit desfășurarea cursului dat pentru luna octombrie 2019.

Din discuții cu specialiștii medicali în domeniul epidemiologic, titrele determinate în cadrul investigațiilor de laborator a bacteriilor depistate, nu este acel titru ce poate provoca intoxicații.

Astfel, Administrația Instituției anunță faptul că, informația din mass media transmisă de unele media portaluri  a fost eronată și publicată în mod provocator cu tendința de a implica Instituția în scandal, respectiv Instituția va adresa cereri prealabile privind dezmințirea informației și prezentarea scuzelor publice.

20.09.2019