Vamișevschi Victoria

Profesor de Limba Engleză și Germană

Studii / anul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russu” din Bălți, 2003

Master, Didactica limbii străine, 2019

Grad didactic doi,

Stagiul pedagogic: 16 ani

Alti Membri