Tronciu Svetlana

Învățător în învățămîntul Primar

Studii / anul absolvirii: UPS „Ion Creangă” 2005 –pedagogia învățămîntului primar

Gradul didactic – II 2016

Stagiul pedagogic: 24 ani

Alti Membri