Telipan Valentina

Învățător în învățămîntul Primar

Studii / anul absolvirii: UPS „Ion Creangă” 1985 – învățător și logoped

Gradul didactic – II 2012

Stagiul pedagogic: 44 ani

Alti Membri