orizont

Nicolaeva Tatiana

Profesor de Artă Plastică

Studii / anul absolvirii: UPS “Ion Creangă“ 1988

Gradul didactic întâi

Stagiul pedagogic: 45 ani

Alti Membri