Nadelea Marina

Nedelea Marina

ÎNVĂȚĂTOR ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PRIMAR

Studii / anul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți, 2001

Gradul didactic doi

Stagiul pedagogic: 22 ani

Alti Membri