Meleca Olga

Profesor de Limbă și Literatură Rusă

Studii / anul absolvirii: IPS ,,Ion Creangă” 1992

Gradul didactic întîi

Stagiul pedagogic: 29 ani

Alti Membri