Mardari Diana

Învățător în învățămîntul Primar

Studii / anul absolvirii: Școala Normală din Călărași 1998 –învățămînt primar / UPS “Ion Creangă” 2003 – pedagogie și psihologie

Gradul didactic – II 2007

Stagiul pedagogic:  22 ani

Alti Membri