Manoli Mihail

Profesor de Geografie

Studii / anul absolvirii: UPS Ion Creangă 2005 – istorie și geografie

Gradul didactic întîi

Stagiul pedagogic: 10 ani

Alti Membri