Manoil Valeriana

Profesor de Limbă Engleză

Studii / anul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russu” din Bălți, 2013

Master în Tehnologii și principii educaționale moderne în limbi străine, 2015

Stagiul pedagogic: 8 ani

Alti Membri