Lilia Novac Metodist

Lilia Novac

Metodist

2003 – Universitatea de Stat din Tiraspol, Licenţiat în pedagogie, Specializarea : pedagogie şi pshiologie

2017 – Universitatea Pedagogică de Stat ,, Ion Creangă ”, Master în Științe ale educației, Specializarea : Management și consiliere în educația preșcolară,

Grad didactic : superior

Stagiul pedagogic  – 25 ani / în funcție de metodist  12 ani

 

Formator – mentor naționa în cadrul proiectului ,, Parteneriat Global pentru Educație”

,,Pilotarea programelor de educație parentală ”  implimentat de Centrul Național

pentru Educație Timpurie și Informare a Familiei   MECC-UNICEF-CNETI ; în

cadrul atelierelor de formare profesională a cadrelor  didactice din instituțiile de

educație timpurie r-nul Anenii Noi , Ștefan Vodă  organizate de Centrul de

Informare și Documentare privind Drepturile Copilului  (CIDDC) ; la ciclul de

seminare în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea accesului la   servicii de educaţie

timpurie de calitate pentru cei mai vulnerabili copii din   Republica Moldova ”

UNICEF – IKEA- ME, implimentat de Centrul Naţional pentru  Educaţie Timpurie şi

Informare a Familiei

Publicații:

  • Grădinița Modernă nr.3
  • Coautor – la elaborarea setului de ,,Descriptori , exemple de activități și  instrumente de evaluare a pregătirii copilului pentru școală ,,
  • Culegere de rezumate ale tezelor de master / volumul IV ,,Management și consiliere în educație preșcolară ,,UPS ,, Ion Ctreangă ”
  • Ghidul de implimentare a Curricumului pentru educație timpurie , a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani din perspectiva Cadrului de referință pentru educația timpurie
  • Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în instituția timpurie în anul de studii 2020 – 2021

Alti Membri