Hîncu Leonid

Profesor de Educație Fizică

Studii / anul absolvirii: UPS ,,Ion Creangă”, 1978
Grad didactic superior, Stagiu pedagogic: 38 ani

Alti Membri