GHIUMIUȘLIU AXENIA

Ghiumiușliu Axenia

Profesor la Clasele Primare

Studii / anul absolvirii: Universitatea de Stat din Bălți ”A.Russo”,  Moldova, 1982

Gradul didactic doi

Stagiul pedagogic: 34 ani

Alti Membri