Back

Dolinschi Stela

Profesor de Artă Plastică

Studii / anul absolvirii: UPS Ion Creangă

Gradul didactic întîi

Stagiul pedagogic: 28 ani

Alti Membri