Chiseeva Elena

Chiseeva Elena

Profesor de Limba și Literatura Rusă

studii / anul absolvirii: Universitatea Pedagogică de Stat din Chișinău, Moldova, 1985

gradul didactic întîi

stagiul pedagogic: 37 ani

Alti Membri