Chiorean Dina

Profesor de Informatica

Studii / anul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russu” din Bălți, 2015

Recalificare, Profesor de fizică, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,  2017

Stagiul pedagogic: 6 ani

Alti Membri