Balea Olga

Învățător în Învățămîntul Primar

Studii / anul absolvirii: Universitatea de Stat „Alecu Russu” din Bălți, 2009

Master în managementul educațional, 2013

Grad didactic întâi,

Stagiul pedagogic: 9 ani

Alti Membri