Babilev Tatiana

Profesor de Limba și Literatura Română

Studii / anul absolvirii: UPS ,,Ion Creangă”, 1982

Gradul didactic superior

Stagiul pedagogic: 33 ani

Alti Membri