Olimpiadele şi Concursurile Municipale 2018

La data de 29.11.2018 în scopul stimulării elevilor capabili de performanţe înalte, deţinători ai locului I la olimpiadele şi concursurile municipale la toate disciplinele şcolare, a fost organizată Sărbătoarea olimpicilor „Sărbătorim perform anţa”, ediţia 2018.
La sărbătoare au fost premiaţi cei 23 de elevii din IPÎ Liceele Teoretice “Orizont” mun. Chişinău.
„Victoria aparţine celui perseverent.” (Napoleon Bonaparte )