Liceul Teoretic “ORIZONT” din or. Durleşti a fost înfiinţat în anul 2010 din iniţiativa concernului bussinesmanilor din Turcia, cu nobila intenţie de a facilita studiul în limba engleză de către elevii Moldovei şi de a trasa un pod al prieteniei şi colaborării între cele două state.

Instituţia noastră s-a impus printr-un specific aparte, care se caracterizează prin studiul disciplinilor reale în limba engleză şi a celor cu profil umanist în limba maternă.

În liceu funcţionează un sistem computerizat de evidenţă a notelor tuturor elevilor. Catalogul electronic, conectat la internet, este o oportunitate bună pentru părinţi să facă cunoştinţă cu notele şi obiecţiile profesorilor.

Elevii dotaţi, cu performanţe deosebite la matematică, fizică, informatică, chimie, biologie etc., au posibilitatea să-şi aprofundeze cunoştinţele în cadrul Loturilor Olimpice din cadrul liceului, a scolii de vară la disciplinele reale, aceştia fiind stimulaţi şi beneficiind de tot suportul pentru participare la diverse concursuri republicane şi internaţionale.

Liceul Teoretic „ORIZONT” întreţine legături de colaborare cu instituţiile avansate în practica pedagogică din republică şi de peste hotare, astfel ne aliniem Standartelor Europene moderne. Sistemul învăţământului preuniversitar din Republica Moldova se află în plină democratizare şi schimbare spre deschidere, colaborare, în scopul ajustării sale la legislaţi educaţională europeană.

Instituţia dispune de o bogată bază tehnico-materială şi, în special, a aparatelor audio-vizuale, ceea ce ne dă posibilitate să folosim la maximum Rețeaua de Internet și Sistemul Multimedia. Aceasta ne permite să desfăşurăm lecţiile într-o manieră modernă şi să sporim motivaţia elevilor pentru activitate creativ- educativă.

În liceu elevilor li se oferă condiţii reale de activitate extraşcolară, prin intermediul cluburilor de interese, participarea la diferite acțiuni organizate cu ocazia sărbătorilor calendaristice şi tradiţionale.

Pregătirea obținută pe parcursul anilor de studii în liceu le permite absolvenţilor să se încadreze cu succes în cele mai prestigioase universităţi din ţară, dar şi în cele de peste hotare.

                        Hasan Barış

Director Liceul Teoretic “ORIZONT “  filiala Durleşti

Popov Tatiana

Director Adjunct Instruire
Hasan_Bariş

Hasan Barış

Director LT „Orizont” filiala Durleşti

Pinzari Olga

DIRECTOR ADJUNT LT „ORIZONT” FILIALA DURLESTI

Moldovanu Diana

Profesor de Pictură și Desen

Hioară Cătălin

Profesor de Educație Muzicală

Bordei Rodica

Profesor de Limbă și Literatură Română

Bulmaga Petru

Profesor de Chimie

Ploteanu Nicolae

Profesor de Educație Economică

Neaga Rodica

Profesor de Istorie / Educație Civică

Corlat Sergiu

Profesor de Informatică

Burleai Valeriu

Profesor de Fizică

Lungu Valeriu

Profesor de Educație Fizică

Cotorobai Nelea

Profesor de Istorie / Educație Civică / Educație pentru Societate

Babilev Tatiana

Profesor de Limba și Literatura Română

Gheorghița Tatiana

Profesor de Limba și Literatura Română

Teleucă Marcel

Profesor de Matematică

Pascariuc Aleftina

Profesor de Limba și Literatura Rusă

Creciun Nadejda

Profesor de Limba și Lit. Română

Panfilii Maria

Profesor de Geografie

Echipa de profesioniști în domeniul Educației timpurii, oferă copiilor zilnic un climat psihologic confortabil bazat pe respect și încredere, ceea ce ulterior le ajută micuților să se dezvolte și să crească atât în plan psihologic cât și cel educațional.

Astfel pentru un sistem de învățământ complex, corpul didactic al Instituției noastre se conduce după următoarele criterii:

  • Cadrele didactice anual participă la cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală și profesională, organizate de liceele „Orizont” sau DGETS din Chișinău.
  • Activități didactice bazate pe Curriculumul Național;
  • Grupele pregătitoare sunt acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
  • Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este 22, făcând posibilă desfăşurarea activităţilor într-un mediu familial şi sigur, cu atenţie deosebită pentru fiecare copil;
  • Studiul limbii engleze este intesiv;
  • Comunicarea promptă, zilnică, a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi a observaţiilor către părinţii fiecărui copil prin intermediul catalogului virtual;
  • Flexibilitate și interes față de nevoile și predispozițiile copiilor.

Telefon

+373(22)584104
+373(76)000160
+373(79)000073
Fax: +373(22)925006

E-mail

info@orizont.org

Adresă

Str. Dimo 22, Durleşti, Moldova
Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank