• Certificat de naștere și buletin de identitate
  • 4 Foto ¾
  • Copia actelor de identitate ale părinţilor
  • Dosarul personal al elevului (după caz)
  • Fişa medicală / Carnet vaccinări
  • Certificat medical pentru orele de educaţie fizică (după caz)
  • Echivalarea studiilor (pentru elevii care și-au făcut studiile în alte țări)
  • Copia actului de custodie/declarație (dacă este cazul)