În fiecare familie, problema alegerii celei mai bune școli este una esențială și îndelung dezbătută, deoarece anii de liceu sunt definitori în formarea personalității tânărului adult. Cu toții ne dorim o lume mai bună și dacă vrem o societate bazată pe valori cum ar fi respectul și profesionalismul, atunci e bine să investim în educația copiilor, să le deschidem drumul în viață, iar ei să exploreze mai multe orizonturi pentru a ști să aleagă mai târziu.

Ne-am întrebat cum ar trebui să fie contextul educativ care ar putea oferi tot ceea ce are nevoie un elev, care sunt acele valori ale căror identificare, însușire, formare ar putea fi vitale pentru el și care apoi îi vor influența viitorul.

Suntem convinși că Liceul Teoretic ”Orizont” va asigura dezvoltarea armonioasă a copilului dumneavoastră oferind un învățământ în conformitate cu standardele educaționale de calitate.

Limba engleză se studiază la un nivel înalt, astfel elevii sunt pregătiți pentru susținerea examenelor Cambridge, TOEFEL, IELTS și altele. Instituția noastră este unul din Centrele autorizate de examen Cambridge, examenele fiind susținute în incinta liceelor noastre.

Disciplinele reale se studiază în limba engleză începând cu clasa a VIII-a. Limbile străine studiate în liceu sunt: limba engleză, limba germană și limba turcă.

Pe lângă predarea disciplinelor de studiu cu multă pricepere și dăruire, cadrele didactice le insuflă copiilor și valori morale esențiale în dezvoltarea acestora. Profesorii care predau disciplinelor reale în llimba engleză sunt certificați cu CELTA (Certificate in Teaching English).

Instituţia dispune de o bogată bază tehnico-materială şi, în special, aparate audio-vizuale, ceea ce ne dă posibilitate să folosim la maximum Rețeaua de Internet și Sistemul Multimedia. Aceasta ne permite să desfăşurăm lecţiile într-o manieră modernă şi să sporim motivaţia elevilor pentru activitatea creativ- educativă. De asemenea, îi oferim copilului dumneavoastră un mediu școlar sigur, civilizat și o colectivitate în care să se dezvolte frumos.

 

În liceu elevilor li se oferă condiţii reale de activitate extraşcolară, prin intermediul cluburilor de interese, participarea la diferite acțiuni organizate cu ocazia sărbătorilor calendaristice şi tradiţionale, ore suplimentare în vederea susținerii examenelor finale, ore de pregătire pentru olimpiadele și concursurile naționale și internaționale la disciplinele: fizică, chimie, matematică, biologie, ecologie, informatică.

 

Cunoștințele acumulate în timpul anilor de liceu sunt decisive, lăsându-și amprenta asupra personalității fiecărui elev în parte, și astfel, el va putea spune cu mândrie că a avut șansa să fie elevul Liceului Teoretic ”Orizont”.