IPÎ Liceul Teoretic „ORIZONT”, filiala Ciocana, a fost înființat în anul 1999, la inițiativa  Ministerului  Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (pe atunci – Ministerul Învățământului, Tineretului și Sportului) și a Republicii Turcia.

În anul de studii 2019-2020 liceul a sărbătorit 20 ani de la inființarea.

Prioritatea liceului este asigurarea educației de calitate, întemeiată pe formarea cunoștințelor temeinice și a competențelor definite prin Curriculumul național, stimularea creativității copiilor și educația intelectuală. Instruirea în liceu se face la profilurile umanist și real, în limbile română, rusă şi engleză, fiind respectate standardele educaționale naționale și internaționale.

Înmatricularea în clasele V – IX-a se efectuează prin concurs în luna mai a fiecărui an. Elevii sunt testați la disciplinele de bază: limba maternă (rusă sau română), limba engleză și matematica. Din clasa a VIII-a disciplinele de matematică, biologie, fizică, chimie sunt predate în limba engleză. Pentru ca elevii să posede competențe în utilizare a noilor tehnologii informaționale și de comunicare, instrumentele didactice de ultimă generație (table interactive, tablete, manuale digitale etc.) sunt folosite pe larg la ore, ceea ce permite transformarea unei lecții tradiționale într-o activitate interactivă, interesantă şi accesibilă. Elevii din ciclul gimnazial pot să frecventeze orele de meditație, unde își pregătesc temele pentru acasă sub atenta îndrumare a unor pedagogi calificați.

Ne dorim ca în fața elevilor noștri să vină doar profesori de înaltă calificare şi aleasă erudiție, de aceea cadrele didactice angajate în liceu trec printr-un proces riguros de selecţie pe bază de concurs. Colectivul este format din specialişti valoroşi, de o competenţă profesională plurivalentă: psiholog, logoped, doctor în ştiinţe pedagogice, 11 profesori cu grad superior, 21 profesori cu gradul I, 27 profesori cu gradul II, 2 formatori naționali (Stati Tatiana,profesor de biologie, grad didactic superior, Filip Galina, profesor de limba și literatura română, grad didactic superior).

Având profesori calificați, elevii noştri  tind şi ei să demonstreze că sunt cei mai buni, atât în ţară, cât şi peste hotare. An de an, datorită cunoștințelor pe care le dețin, ei devin câștigători ai concursurilor municipale, republicane şi internaţionale la disciplinele: limba engleză, matematică, fizică, limba română, limba şi literatura rusă, istorie, geografie etc.

Pentru că întotdeauna ținem cont de interesele şi preferinţele educaţionale ale elevilor, le propunem o gamă de activități ce asigură formarea lor multilaterală: participarea la Clubul „Debate”(în limbile română şi engleză), organizarea stagiilor peste hotare pentru perfecţionarea competenţelor lingvistice ori frecventarea secţiilor de fotbal, volei, şah, dans sportiv (hip-hop), robotică, pictură şi aerobică etc.

Activităţile complementare procesului didactic, îmbinând distracţia și educaţia, au menirea să dezvolte potenţialul cognitiv şi afectiv al copiilor şi tinerilor, să-i formeze în spiritul tradiţiilor culturale şi moral-spirituale ale poporului.

Sănătatea elevilor este, de asemenea, o preocupare majoră, de aceea în liceu activează permanent un medic şi o asistentă medicală. Elevii au posibilitatea să se alimenteze de 4 ori pe zi în cantina liceului, unde li se servește mâncare proaspătă şi de calitate. Se monitorizează respectarea normelor igienico-sanitare.

Administrația liceului asigură paza și securitatea școlii și a teritoriului adiacent acesteia, asigură siguranța tuturor elevilor pe toată durata programului școlar .

Ahmet Bilgi

Director Liceul Teoretic “ORIZONT “  filiala Ciocana- Treapta Gimnazială

Kîlîc Șakir

DIRECTOR ADJUNT LT „ORIZONT” FILIALA CIOCANA-TREAPTA Gimnaziu

Șofron Larisa

DIRECTOR ADJUNT LT „ORIZONT” FILIALA CIOCANA-TREAPTA Gimnaziu

Ahmet Bilgi

Director LT „Orizont” filiala Ciocana-TREAPTA Gimnaziu

Tucan Lilea

Psiholog

Țurcanu Maria

Profesoară de Limbă Germană

Savva Olga

Profesoară de Limbă Germană

Rusnac Dimian

Profesor de Biologie

Osoianu Iulia

Profesor de Educație Muzicală

Roșca Natalia

Profesor de Limbă Engleză

Manoli Mihail

Profesor de Geografie

Graur Vasilii

Profesor de Chimie

Dolinschi Stela

Profesor de Artă Plastică

Chiochiros Natalia

Profesoară de Fizică

Albot Mariana

Profesor de Limbă Engleză

Stratulat Alla

Profesor de Limbă Engleză

Platon Marcela

Profesoară de Matematică

Oz Tatiana

Romanian Language and Literature Teacher

Nistor Svetlana

Profesor de Limbă Engleză

Nicolaeva Tatiana

Profesor de Artă Plastică

Moșneagu Nadejda

Profesor de Limbă Engleză

Meleca Olga

Profesor de Limbă și Literatură Rusă

Matveiciuc Adela

Profesor de Educație Fizică

Mazur Victoria

Profesor de Istorie / Educație Civică

Iliaș Natalia

Profesor de Limbă Engleză

Guțuleac Diana

Profesor de Informatică

Gamureac Ludmila

Profesor de Limbă și Literatură Rusă

Galeru Larisa

Profesor de Limbă și Literatură Română

Filip Galina

Profesor de Limba și Literatura Română

Dodon Maria

Profesor de Artă Plastică

Curechi Valentina

Profesor de Limba și Literatura Română

Cucoș Raisa

Profesor de Limba Engleză

Cojocaru Zinaida

Profesor de Fizică

Cojocaru Viorel

Profesor de Educație Fizică

Chirilov Ana

Profesor de Limbă Română

Ceban Olga

Profesor de Matematică

Ceban Elena

Profesor de Educație Fizică

Bruma Eugenia

Profesor de Limbă Engleză

Bostan Raisa

Profesor de Limbă Engleză

Boclincă Tatiana

Profesor de Istorie

Savițchi Ivanna

Profesor de Istorie / Educație Civică

Bahova Ana

Profesor de Muzică

Meșcereacova Nina

Profesor de Limba și Literatura Rusă

Cadrul didactic din treapta gimnazială, înainte de a proiecta efectiv desfășurarea orelor preconizate și integrarea acestora, sunt preocupați mai întâi de toate de identificarea, precizarea și pregătirea lor în raport cu scopurile și obiectivele specifice disciplinei, cu conținuturile date și cu nivelul cunoștințelor elevilor. Sistemul mijloacelor de învățământ reprezintă o componentă importantă a strategiilor de instruire. Acestea au valoare de instrumente pedagogice care se interpun între logica științei și logica elevului, și care înlesnesc și optimizează comunicarea educațională profesor-elev. În vederea proiectării și realizării activităților didactice bazate pe utilizarea mijloacelor de învățământ echipa treptei gimnaziale își propune atingerea scopurilor conducându-se după următoarele criterii:

  • Curriculum Naţionaldupă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
  • Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este 24, făcând posibilă desfăşurarea activităţilor într-un mediu familial şi sigur, cu atenţie deosebită pentru fiecare copil;
  • Studiul limbilor moderne la nivel intensiv: limba engleză (5 ore/săptămână), limba turcă (2 ore/săptămână) și limba germană (2-3 ore/săptămână);
  • Profesorii sunt calificaţi, participând în fiecare an la cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală și profesională;
  • Comunicarea promptă, zilnică, a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi a observaţiilor profesorilor către părinţii fiecărui copil/ elev prin intermediul catalogului virtual;
  • Pregătire intensivă cu elevii pentru toate tipurile olimpiade, concursuri naţionale, internaţionale și examene de finalizare a treptei gimnaziale;
  • Activităţi extraşcolare variate și adaptate vârstei;
  • Ore de cercuriunde elevii pot opta pentru unul sau mai multe cercuri, în funcţie de dorinţele şi aptitudinile lor;
  • Servicii de servire a mesei(4 mese pe zi), după toate standardele stabilite de către Ministerul Sănătății Republicii Moldova și ANSA.

Toate Taxele Pentru Anul 2021-2022

Taxa de Înregistrare – 200 euro

Taxa școlarizare – 2800 euro/an

Pregatitoare – 2400 euro/an

Alimentație – 115 lei/zi

Grupa cu program prelungit – 330 euro/an

Telefon

+373(22)339777
+373(22)331336
Fax: +373(22)331065

E-mail

info@orizont.org

Adresă

Str. Mircea cel Batrin 10/2, Ciocana, Chişinau, Moldova
Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank