IPÎ Liceul Teoretic „ORIZONT”, filiala Ciocana, a fost înființat în anul 1999, la inițiativa  Ministerului  Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (pe atunci – Ministerul Învățământului, Tineretului și Sportului) și a Republicii Turcia.

În anul de studii 2019-2020 liceul a sărbătorit 20 ani de la inființarea.

Prioritatea liceului este asigurarea educației de calitate, întemeiată pe formarea cunoștințelor temeinice și a competențelor definite prin Curriculumul național, stimularea creativității copiilor și educația intelectuală. Instruirea în liceu se face la profilurile umanist și real, în limbile română, rusă şi engleză, fiind respectate standardele educaționale naționale și internaționale.

Înmatricularea în clasele V – IX-a se efectuează prin concurs în luna mai a fiecărui an. Elevii sunt testați la disciplinele de bază: limba maternă (rusă sau română), limba engleză și matematica. Din clasa a VIII-a disciplinele de matematică, biologie, fizică, chimie sunt predate în limba engleză. Pentru ca elevii să posede competențe în utilizare a noilor tehnologii informaționale și de comunicare, instrumentele didactice de ultimă generație (table interactive, tablete, manuale digitale etc.) sunt folosite pe larg la ore, ceea ce permite transformarea unei lecții tradiționale într-o activitate interactivă, interesantă şi accesibilă. Elevii din ciclul gimnazial pot să frecventeze orele de meditație, unde își pregătesc temele pentru acasă sub atenta îndrumare a unor pedagogi calificați.

Ne dorim ca în fața elevilor noștri să vină doar profesori de înaltă calificare şi aleasă erudiție, de aceea cadrele didactice angajate în liceu trec printr-un proces riguros de selecţie pe bază de concurs. Colectivul este format din specialişti valoroşi, de o competenţă profesională plurivalentă: psiholog, logoped, doctor în ştiinţe pedagogice, 11 profesori cu grad superior, 21 profesori cu gradul I, 27 profesori cu gradul II, 2 formatori naționali (Stati Tatiana,profesor de biologie, grad didactic superior, Filip Galina, profesor de limba și literatura română, grad didactic superior).

Având profesori calificați, elevii noştri  tind şi ei să demonstreze că sunt cei mai buni, atât în ţară, cât şi peste hotare. An de an, datorită cunoștințelor pe care le dețin, ei devin câștigători ai concursurilor municipale, republicane şi internaţionale la disciplinele: limba engleză, matematică, fizică, limba română, limba şi literatura rusă, istorie, geografie etc.

Pentru că întotdeauna ținem cont de interesele şi preferinţele educaţionale ale elevilor, le propunem o gamă de activități ce asigură formarea lor multilaterală: participarea la Clubul „Debate”(în limbile română şi engleză), organizarea stagiilor peste hotare pentru perfecţionarea competenţelor lingvistice ori frecventarea secţiilor de fotbal, volei, şah, dans sportiv (hip-hop), robotică, pictură şi aerobică etc.

Activităţile complementare procesului didactic, îmbinând distracţia și educaţia, au menirea să dezvolte potenţialul cognitiv şi afectiv al copiilor şi tinerilor, să-i formeze în spiritul tradiţiilor culturale şi moral-spirituale ale poporului.

Sănătatea elevilor este, de asemenea, o preocupare majoră, de aceea în liceu activează permanent un medic şi o asistentă medicală. Elevii au posibilitatea să se alimenteze de 4 ori pe zi în cantina liceului, unde li se servește mâncare proaspătă şi de calitate. Se monitorizează respectarea normelor igienico-sanitare.

Administrația liceului asigură paza și securitatea școlii și a teritoriului adiacent acesteia, asigură siguranța tuturor elevilor pe toată durata programului școlar .

Ahmet Bilgi

Director Liceul Teoretic “ORIZONT “  filiala Ciocana- Treapta Gimnazială

Kîlîc Șakir

DIRECTOR ADJUNT LT „ORIZONT” FILIALA CIOCANA-TREAPTA Gimnaziu

Șofron Larisa

DIRECTOR ADJUNT LT „ORIZONT” FILIALA CIOCANA-TREAPTA Gimnaziu

Ahmet Bilgi

Director LT „Orizont” filiala Ciocana-TREAPTA Gimnaziu

Tucan Lilea

Psiholog

Țurcanu Maria

Profesoară de Limbă Germană

Savva Olga

Profesoară de Limbă Germană

Rusnac Dimian

Profesor de Biologie

Osoianu Iulia

Profesor de Educație Muzicală

Roșca Natalia

Profesor de Limbă Engleză

Manoli Mihail

Profesor de Geografie

Graur Vasilii

Profesor de Chimie

Dolinschi Stela

Profesor de Artă Plastică

Chiochiros Natalia

Profesoară de Fizică

Albot Mariana

Profesor de Limbă Engleză

Stratulat Alla

Profesor de Limbă Engleză

Platon Marcela

Profesoară de Matematică

Oz Tatiana

Romanian Language and Literature Teacher

Nistor Svetlana

Profesor de Limbă Engleză

Nicolaeva Tatiana

Profesor de Artă Plastică

Moșneagu Nadejda

Profesor de Limbă Engleză

Meleca Olga

Profesor de Limbă și Literatură Rusă

Matveiciuc Adela

Profesor de Educație Fizică

Mazur Victoria

Profesor de Istorie / Educație Civică

Iliaș Natalia

Profesor de Limbă Engleză

Guțuleac Diana

Profesor de Informatică

Gamureac Ludmila

Profesor de Limbă și Literatură Rusă

Galeru Larisa

Profesor de Limbă și Literatură Română

Filip Galina

Profesor de Limba și Literatura Română

Dodon Maria

Profesor de Artă Plastică

Curechi Valentina

Profesor de Limba și Literatura Română

Cucoș Raisa

Profesor de Limba Engleză

Cojocaru Zinaida

Profesor de Fizică

Cojocaru Viorel

Profesor de Educație Fizică

Chirilov Ana

Profesor de Limbă Română

Ceban Olga

Profesor de Matematică

Ceban Elena

Profesor de Educație Fizică

Bruma Eugenia

Profesor de Limbă Engleză

Bostan Raisa

Profesor de Limbă Engleză

Boclincă Tatiana

Profesor de Istorie

Savițchi Ivanna

Profesor de Istorie / Educație Civică

Bahova Ana

Profesor de Muzică

Meșcereacova Nina

Profesor de Limba și Literatura Rusă

Telefon

+373(22)339777
+373(22)331336
Fax: +373(22)331065

E-mail

info@orizont.org

Adresă

Str. Mircea cel Batrin 10/2, Ciocana, Chişinau, Moldova
Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

Echipa de profesioniști în domeniul Educației timpurii, oferă copiilor zilnic un climat psihologic confortabil bazat pe respect și încredere, ceea ce ulterior le ajută micuților să se dezvolte și să crească atât în plan psihologic cât și cel educațional.

Astfel pentru un sistem de învățământ complex, corpul didactic al Instituției noastre se conduce după următoarele criterii:

  • Cadrele didactice anual participă la cursuri de perfecţionare, formare şi dezvoltare personală și profesională, organizate de liceele „Orizont” sau DGETS din Chișinău.
  • Activități didactice bazate pe Curriculumul Național;
  • Grupele pregătitoare sunt acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova;
  • Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este 22, făcând posibilă desfăşurarea activităţilor într-un mediu familial şi sigur, cu atenţie deosebită pentru fiecare copil;
  • Studiul limbii engleze este intesiv;
  • Comunicarea promptă, zilnică, a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi a observaţiilor către părinţii fiecărui copil prin intermediul catalogului virtual;
  • Flexibilitate și interes față de nevoile și predispozițiile copiilor.