Regulations Regarding the Organization of the Schooling Year 2020-2021 in the Epidemiological Context COVID-19

1. Acțiuni preventive deschiderii instituției:

 • s-a organizat instruirea profesorilor în cadrul stagiilor de formare profesională cu privire la organizarea procesului de predare online;
 • s-a dotat instituţia cu echipamente de protecţie şi produse dezinfectante, produse de igienă şi sanitaţie, termometre fără contact cu infraroşu;
 • s-a dotat punctul medical cu medicamente necesare pentru intervenţia primară în caz de infectare cu COVID-19;
 • s-a stabilit grupurile de elevi angajaţi supuşi riscului sporit de infectare spre şi de la şcoală;
 • managerii liceelor vor elabora un grafic de serviciu al cadrelor didactice, în vederea monitorizării, în timul pauzelor, a regimului de distanţare socială;
 • managerii fiecărei filiale va asigura organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19;
 • se limitează accesul persoanelor străine pe teritoriul instituţiei de învăţământ;
 • managerii liceelor au asigurat și vor continua pe parcursul anului să asigure cu dezinfectante pentru mâini la intrare în liceu şi în sălile de clasă;
 • s-a dotat sălile de clasă cu echipament tehnic pentru realizarea orelor simultan în sălile de clasă şi online (online pentru elevii din grupul de risc, bolnavi, etc.);
 • la intrarea în şcoală şi în fiecare clasă/încăpere este prevăzut un covor dezinfectant şi va fi păstrat tot timpul umed;
 • angajatul cu semne de viroză respiratorie acută nu se va admite la serviciu, se autoizolează în carantină şi informează medicul de familie.

2. Organizarea procesului educațional:

 • începând cu 1 septembrie 2020, orele vor demara la ora 8.30, cu durata orei de 35 de minute, pauzele vor fi stabilite conform graficului de alimentație a elevilor;
 • zilnic se vor desfășura câte 5 ore;
 • va fi asigurată predarea orelor în condiția sistemei de clasă, elevii vor fi repartizați pe săli de studii cu respectarea normelor de distanțare socială;
 • elevii vor fi amplasați câte unul în bancă, cu locurile în bancă fixe, elevii nu vor mai schimba locurile între ei pe toată perioada lecțiilor;
 • managerii liceelor vor asigura până la 1 septembrie amplasarea autocolantelor de distanţare socială în incinta Instituției (coridor, bufet, cantină, etc.);
 • angajații Instituției și elevii din clasele a V-XII vor purta măști în incinta școlii;
 • afișarea unui set de reguli în incinta liceului cu privire la conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19;
 • respectarea regulilor de igienă personală şi plasarea acestora în fiecare sală de clasă;
 • efectuarea zilnică a termometriei și a triajului epidemiologic la intrarea în liceu a elevilor și angajaților;
 • temperatura elevului nu trebuie să depăşească 37,0°C. In cazul depistării temperaturii ridicate la copil, acesta va fi predat părintelui/ reprezentantului legal pentru a fi consultat la medic;
 • monitorizarea stării de sănătate a elevilor de către medic și diriginte pe durata programului de studii;
 • se va asigura funcţionalitatea sistemelor de aerisire şi ventilaţie – toate spaţiile instituţiei (săli de clasă şi vestiare, scări, coridoare, galerii, birouri, blocuri sanitare, blocul alimentar) vor fi aerisite şi ventilate periodic – obligatoriu în lipsa elevilor în aceste spaţii;
 • va fi asigurat pe tot parcursul procesului de studii, dezinfecţia întregului teritoriu, a spaţiilor şi suprafeţelor, a utilajului/ inventarului şi a materialelor didactice;
 • se interzice organizarea activităţilor festive (matinee, zile de naşteri), a activităţilor extraşcolare (excursii, concursuri cu participarea copiilor din alte clase/ instituţii educaţionale sau a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copilului), a ședințelor cu părinţii sau a activităţilor metodice (seminare, ateliere de lucru etc.) cu participarea specialiştilor din afara instituţiei.

Responsabilitățile reprezentanților legali ai elevilor minori și a elevilor 18+ :

 • elevii se vor prezenta la liceu cu măști de acasă;
 • vor informa conducerea liceului despre orice suspecție a elevului privind infectarea cu COVID-19;
 • vor informa dirigintele claselor despre orice contactare cu o persoană infectată cu COVID-19;
 • reprezentanților legali ai elevilor minori și elevii cu vârsta de 18 ani, vor semna un angajament pe propria răspunderea privind respectarea măsurilor de protecție și prevenire a răspîndirii infecției cu COVID-19 conform cerințelor autorităților de resort;
 • la aducerea la instituţie şi la luarea copilului acasă, părinţii vor fi echipaţi cu măşti şi vor aştepta la poarta instituţiei – păstrând distanţa socială. Despre aceste şi alte reguli obligatoriu de respectat părinţii vor fi informaţi online;
 • părinții/reprezentanţii legali ai copilului, reprezentanţii agenţilor economici şi specialiştii invitaţi (lăcătuş, electrician etc.), reprezentanţii organelor de verificare şi control (dacă există necesitate stringentă de a intra în incinta instituţiei) vor solicita acces prin programare prealabilă sau apel telefonic (după caz), vor fi întâmpinaţi la poartă şi conduşi de către personalul desemnat de directorul instituţiei către locul destinaţiei, după verificarea temperaturii, dezinfectarea mâinilor, purtarea măștilor, păstrarea distanței sociale, etc.