Romana

Directorul General

                  

 

Bine ați venit! 

 

Cu o plăcere deosebită, reprezint Instituţia Privată de Învăţămînt Liceul Teoretic ”ORIZONT”, care își desfășoară activitatea pe parcursul a 23 de ani în Republica Moldova.

Misiunea Instituției noastre este promovarea valorilor fundamentale ale omului care stau la baza creării și dezvoltării unei societăți democratice și avansate. În contextul dezvoltării armonioase a personalității copilului, reflectată în Convenția privind drepturile copiilor, Instituția ”Orizont” oferă condițiile necesare pentru ca copiii să crească și să învețe într-o atmosferă de prietenie, familie, de fericire și de înțelegere. 

Obiectivul de bază al Instituţiei ”ORIZONT” este de a construi un mediu corespunzător pentru studii şi un nivel înalt de pregătire. Avînd drept motto-ul: „Spre Orizontul cunoștințelor”,  am reuşit să pregătim un lot olimpic impresionant, care a demonstrat realizări remarcabile la nivel naţional şi internaţional.

Trăim într-o epocă a Ştiinţei şi Tehnologiilor, prin intermediul cărora tinerii percep şi analizeaza mult mai ușor informaţia obţinută, astfel ei contribuie  la dezvoltarea unei noi etape de evoluție și reprezintă un punct de plecare pentru construirea unei vieţi mai frumoase. De aceea, Instituția noastră este dotată cu necesarul tehnic ce permite utilizarea metodelor moderne de instruire și asimilare a cunoștințelor.

Ținînd cont de faptul că copiii trebuie să fie pe deplin pregătiți să trăiască independent în societate și să fie educați în spiritul păcii, demnității, libertății, toleranței, egalității și solidarității, Instituția noastră organizează diverse concursuri, competiții intelectuale, sportive, festivaluri internaționale în cadrul cărora elevii au ocazia de a interacționa cu alți elevi din alte state dezvoltate.  Comunicarea cu elevii din alte țări nu constituie un impediment pentru elevii noștri, întru-cît la Instituția ”Orizont” se studiază  intensiv limba engleză iar începînd cu clasa a VIII-a disciplinile reale sunt predate în limba engleză.

Nu pot să tolerez elevii talentați din întreaga țară care nu au posibilitate financiară pentru studii de calitate, odată ce intră în vizorul nostru, voi întreprinde și în continuare toate măsurile posibile ca acești elevi să facă parte din familia Orizontului nostru și să contribuie la prosperarea țării și a întregii lumi.

Vreau să aduc sincere mulţumiri elevilor, părinţilor, autorităților responsabile, care ne-au sprijinit la fondarea și dezvoltarea Instituției Private de Învățămînt Liceul Teoretic ”ORIZONT”, precum și la obținerea nivelului înalt de performanță în activitatea noastră.

Cu sprijinul Dumneavoastră, vom continua să creştem tineri erudiţi, care vor promova valorile naţionale, culturale şi internaţionale.

Bine ați venit în orizontul cunoștințelor, rămîneți alături de noi!

 

TURGAY ŞEN

turgaysen@orizont.org

Directorul General al Instituției Private de Învăţămînt L.T. "ORIZONT”